ADs.r.o.

autoservis

O spoločnosti PDF Vytlačiť E-mail

Kto sme

AD, s.r.o. znamená predovšetkým profesionálny servis pre účastníkov dopravných nehôd v súvislosti s uhradením škôd od poisťovní. V ideálnom prípade náš pracovník rieši poistnú udalosť čo najskôr po jej vzniku. Je profesionálne vyškolený a vybavený najmodernejšou technikou, ktorá Vám zaručí dôsledné zdokumentovanie dopravnej nehody. Následne zabezpečí jej správne nahlásenie, kontrolu práce likvidátora poisťovne, správne a včasné plnenie poistnej udalosti.

Vznik spoločnosti

Spoločnosť AD, s.r.o. bola založená v roku 2001 odborníkmi z dvoch oblastí:

  • servis automobilov,
  • likvidácia poistných udalostí.

Skúsenosti, ktoré zozbierali počas niekoľkoročného pôsobenia v oboch oblastiach, zaručili úspešný štart spoločnosti ihneď po jej vzniku.

Vízia spoločnosti

V rámci liberalizácie poistného trhu a neskoršou privatizáciou a transformáciou Slovenskej poisťovne, vznikla potreba vzniku spoločností, ktoré by chránili poistencov pred tak veľkými hráčmi akými sú bezpochyby súkromné komerčné poisťovne.

Pôvodná prax v poisťovníctve ukázala, že veľa poistených občanov má vážne pochybnosti o správnosti výpočtu a výške náhrady škody. Súkromné komerčné poisťovne sa snažia vo svojom výpočte o minimalizáciu svojich nákladov v rámci zákona. Naša spoločnosť sa snaží o maximalizáciu Vášho odškodnenia v rámci zákona.